Transfer of our business in UK, France and Poland

On Sept 1st 2017, PostNord Stralfors closed the deal with Aurelius and Coliseum for the transfer of our business in Poland, France, and UK to the new owners. From now on PostNord Stralfors is a Nordic company solely focused on becoming the Preferred Omnichannel Communication Partner in the Nordics. For our business in Poland, France, and UK it means they can continue to develop under a new ownership with a commitment to their respective markets.

Contact our former business in each country:Transfert de nos business en France

Le 1 septembre, PostNord Stralfors a conclu un accord avec Aurelius et Coliseum pour leur transférer son business de Pologne, de France et du Royaume-Uni.
Dorénavant PostNord Stralfors est une entreprise nordique concentrée uniquement sur le but de devenir le Partenaire de Communication Omnicanal Préféré des pays Nordiques. Pour les business de Pologne, de France et du Royaume-Uni, cela signifie qu'ils continueront à se développer dans leurs marchés respectifs avec leur nouveau propriétaire.

Sauvegarder
Si vous voulez contacter notre ancien business en France, cliquez ici:Przeniesienie into Zbycie

W dniu 1 września PostNord Stralfors zamknął transakcję z firmami Aurelius i Coliseum, na mocy której działalności w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii zmieniły właściciela. Od teraz PostNord Stralfors jest firmą tylko skandynawską skupiającą się wyłącznie na oferowaniu rozwiązań komunikacyjnych z zakresu Omnichanel w krajach skandynawskich. Dla naszych firm w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii oznacza to, że mogą w dalszym ciągu rozwijać swoją działalność na swoich lokalnych rynkach z nowym właścicielem.

Zapisz

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym dawnym polskim oddziałem Imprimus Sp. z o.o., kliknij tutaj: